Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Terrastab – Soil Stabilisation Solutions

die het verschil maakt

Wij zijn Terrastab

Als specialist in grondstabilisatie zorgen we voor unieke oplossingen. Geotechniek en het bouwen van civieltechnische constructies is een vak apart. Bij het stabiliseren van grond zijn de gewenste constructieve eigenschappen het uitgangspunt. De vraag is: hoe gaat u deze bereiken? Hoe kunt u zoveel mogelijk gebruik maken van de aanwezige materialen? Hoe bewaakt u de grondbalans van een project en beperkt u transportbewegingen c.q. CO₂-uitstoot? Onze ervaring is dat er in deze opzichten veel valt te besparen!

Over ons Tickets Infra Relatiedagen Hardenberg

Advies

Terrastab biedt u expertise en assistentie in voorbereiding en uitvoering van grondstabilisatie projecten. Hierbij hoort ook advisering bij bestekomschrijvingen en benodigde bodem-technische vooronderzoeken. Met ons eigen laboratorium en medewerkers met jarenlange ervaring in onderzoek en begeleiding, zijn we u als opdrachtgever in binnen- en buitenland graag van dienst.

Benieuwd? Maak een afspraak!

Wegen en paden

Mooie zandwegen veranderen in onderhouds-intensieve en stoffige paden. Bij droogte zorgen deze paden en wegen echter voor veel stofoverlast, terwijl ze bij nat weer veranderen in modderpoelen. Ook het onderhoud van fietspaden brengt veel kosten met zich mee.  De technische innovatie van Terrastab bewijst het tegendeel. Hiermee creëert Terrastab een natuurlijke verharding door alle, in het project aanwezige materialen, te hergebruiken bij het realiseren van een nieuwe verharding.

 

Benieuwd? Maak een afspraak!

Bermverharding

Grasbetonstenen zijn een populair product in Nederland. Provinciale en gemeentelijke overheden gebruiken deze open betonstenen om de voorheen te smal aangelegde (polder)wegen te verbreden. Voldeden veel van deze wegen vroeger nog, voldoen zij tegenwoordig niet meer door de steeds groter wordende landbouwmachines en wegverkeer. Deze gebruiken de randen van de asfaltverharding met alle gevolgen van dien.

Benieuwd? Maak een afspraak!

Terreinen

Terrastab realiseert verhardingen op stabiele én instabiele bodems. Voor zwaar belastte terreinen, in bijvoorbeeld havengebieden en industrieterreinen, biedt Terrastab een duurzame verharding die bestand is tegen hoge belastingen. In de praktijk is een Terrastab verharding zeer goed toepasbaar in op- en overslaglocaties, parkeerterreinen, haventerreinen, kades en evenemententerreinen.

 

Benieuwd? Maak een afspraak!

Windparken

De aanleg van een windturbinepark is een hele operatie. Zo moeten er wegen aangelegd worden en dient er een terrein verhard te worden voor de opstelling van een bouwkraan.
Terrastab maakt het mogelijk de duurzaamheid van windparken zelfs toe te passen in de verharding. Terrastab ziet de bodemmaterialen niet als last wat afgevoerd dient te worden, maar als potentiële bouwstof die voorkomt dat er veel nieuwe bouwstoffen moeten worden aangevoerd.

Benieuwd? Maak een afspraak!

Waterwerken

De stabilisatietechniek van Terrastab kan als grondverbetering ingezet worden, als semi-gebonden fundering of als constructieve geboden fundering. Deze 3 mogelijkheden kunnen bij de versteviging van dijken en andere waterwerken toegepast worden.

Met 100% hergebruik van de bestaande materialen ter plaatse kunnen we door middel van grondstabilisatie aan de gestelde veiligheidseisen voldoen. Onze kennis en ervaring in constructieve grondstabilisatie biedt een oplossing met een hoge milieuvriendelijkheid, vanwege de uitsluiting van afvoer en minimale aanvoer van bouwstoffen.

 

Benieuwd? Maak een afspraak!

Utiliteit- en industriebouw

De technieken van Terrastab zijn breed toepasbaar in de utiliteitsbouw of industriebouw. Bij deze projecten kan een stabilisatie 2 doelen dienen. Met de hoogwaardige stabilisatietechnieken van Terrastab zijn bouwkundige werken direct te plaatsen op de ondergrond. De staalconstructie wordt dan met chemische ankers gefixeerd in de gestabiliseerde werkvloer. De afvoer van grond uit de bouwput en het construeren van een funderingskist met wapening wordt overbodig.

 

Benieuwd? Maak een afspraak!

Overige constructies

Terrastab is een innoverend en duurzaam bedrijf. Samen met de TU-Delft en andere onderzoeksinstellingen en laboratoria zoeken wij continu naar betere oplossingen, duurzame producten en optimale bedrijfsvoering. Hierin staan onze stabilisaties centraal. Bindmiddelen, additieven, werkgangen, methodes, kortom; alles wordt onder de loep gelegd.

Benieuwd? Maak een afspraak!

Onze Projecten

Parkeerplaats Van Ghentkazerne

Parkeerplaats Van Ghentkazerne meer informatie

Reconstructie bermverharding Rijnbandijk Opheusden

Reconstructie bermverharding Rijnbandijk Opheusden meer informatie

Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van Terrastab

Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van Terrastab meer informatie

Natuurlijke verharding Groesbeek

Natuurlijke verharding Groesbeek meer informatie

onze Opdrachtgevers

Overheid
Waterschappen
Ontwikkelaars
Industrie
logistiek

Wat kunnen wij voor u doen?


Hoe kunnen wij u helpen?
  • Offerte aanvragen
  • Whitepaper aanvragen
  • Hydrologisch advies geven
  • Geotechnisch-veldonderzoek doen
  • Geotechnisch-advies geven
  • Labratorium onderzoek doen
  • Afspraak maken