Aanleg evenemententerrein Hilvarenbeek - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Aanleg evenemententerrein Hilvarenbeek

Een gebied van zand en leem waar met regelmaat evenementen worden gehouden wat met groot materieel wordt opgebouwd. Vrachtauto’s, heftrucks, kranen en een bezoekersaantal van 50.000 mensen zijn tijdens een evenement op dit deel van Safaripark Beekse Bergen niet vreemd.

Terrastab heeft in opdracht van B2S dit gehele aanleg evenemententerrein van 13.000m² gestabiliseerd tot een sterke verharding waarbij de natuurlijke uitstraling is behouden. Door het toevoegen van bindmiddelen is een verharding ontstaan met een zeer hoge druksterkte die prima kan omgaan met de belastingen die op het terrein worden uitgeoefend. Bekijk hier de video van dit project.

Bindmiddelen

Naast de standaard bindmiddelen gebruiken we hier onze eigen, unieke additieven voor. Hierdoor komt er geen constructieve scheurvorming voor, en kent de veen stabilisatie geen uitloging van materialen. Op die manier kunt u, afhankelijk van de situatie, tot tientallen procenten besparen! De eigenschappen van onze additief-grondstabilisaties zijn overtuigend:

 • Zeer hoge elasticiteitsmodulus
 • Géén constructieve scheurvorming in de stabilisatie
 • Géén uitloging van vervuilde materialen
 • Hergebruik aanwezige bodemmaterialen
 • Minimale transportbewegingen
 • Reductie van de dikte van de eindafwerking

De additief-grondstabilisaties van Terrastab zijn bij vrijwel elke grondsoort toepasbaar. Zelfs in de meest complexe situaties blijken we op deze manier de vereiste constructieve eigenschappen te kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een vervuilde ondergrond, aan zandwegen die om een onderhoudsarme constructie vragen of als wandel-, fiets- en zandpaden, als fundering voor terreinen en aanleg van windparken.

Fundering van grondstabilisatie

Op deze stabilisatie komen podia en tenten. Deze worden verankerd in de stabilisatie. Door de stijfheid en constructieve sterkte is deze stabilisatie kwalitatief een goede fundering. Een ideale combinatie voor iedere betrokkene; een sterke verharding die niet storend is in de mooie omgeving van Safaripark Beekse Bergen én het kan zo weer teruggegeven worden aan de natuur!

Opdrachtgever: B2S Holding B.V.

 • Waarom Terrastab
 • 100% hergebruik
 • CO₂-reductie
 • Bewezen techniek
 • Snelle bouwtijd
 • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Bermverharding Ossendrecht

Bermverharding Ossendrecht meer informatie

Aanleg hijsplateaus en toegangswegen Windpark Etten-Leur

Aanleg hijsplateaus en toegangswegen Windpark Etten-Leur meer informatie

Natuurlijke verharding: de Nesdijk, Castricum.

Natuurlijke verharding: de Nesdijk, Castricum. meer informatie

Duurzame grondverbetering Lelystad Airport

Duurzame grondverbetering Lelystad Airport meer informatie