Aanleg fietspad met unieke deklaag - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Aanleg fietspad met unieke deklaag

Het aanleg fietspad met unieke deklaag heeft 2 unieke kenmerken. Voorheen was dit fietspad deels voorzien van een half verharding en asfalt laag, maar de leeftijd van het fietspad maakt het pad steeds smaller, steeds minder comfortabel en niet mooi in de omgeving. Na het realiseren van andere fietspaden middels onze stabilisatie in deze gemeente, hebben we ook dit fietspad in opdracht gekregen, met als deklaag onze speciale 2-componentenspray als deklaag.

Aanleg fietspad middels stabilisatie

De aanleg fietspad door middel van onze stabilisatie methode, is een unieke manier van verharden. 100% van oude verharding nemen we mee als bouwstof voor de nieuwe verharding. We frezen oude asfaltlagen of funderingen los, mengen deze met unieke bindmiddelen en additieven, en verdichten dit tot een unieke gebonden verharding met een natuurlijk uiterlijk. Geen materialen afvoeren en een minimale aanvoer van bouwstoffen maken dit product voor de aanleg fietspad een duurzame oplossing. Ook de levensduur is een langere tijd dan een half verharding.

Unieke deklaag met kleurkeuze

Een standaard stabilisatie is erg onderhevig aan erosie door weersinvloeden en gebruik. Dit lossen we deels op met onze additieven en samengestelde bindmiddelen. Om vrij te zijn van erosie heeft Terrastab, samen met enkele specialisten, een 2-componentenspray ontwikkeld welke we op de stabilisatie aanbrengen. Deze spray zorgt voor een algehele afdichting van de stabilisatie, zodat erosie geen kans krijgt. Het afstrooien van de spray maakt het mogelijk verschillende geselecteerde kleuren te kiezen. Met deze keuze kan de uitstraling zelf bepaald worden, zoals hier in Ermelo. Op de hei koos de gemeente voor een lichte zandkleur, wat het pad natuurlijk maakt.

Vraag hieronder digitaal de brochure aan, of bel Terrastab en maak een afspraak.

Opdrachtgever: Gemeente Ermelo

 

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Milieustraat Sliedrecht

Milieustraat Sliedrecht meer informatie

Natuurlijke verharding: de Nesdijk, Castricum.

Natuurlijke verharding: de Nesdijk, Castricum. meer informatie

Terreinfundering Northampton UK

Terreinfundering Northampton UK meer informatie

Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van Terrastab

Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van Terrastab meer informatie