Aanleg fietspad Oosterhout - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Aanleg fietspad Oosterhout

Van de aanleg fietspad in Oosterhout waren al lang plannen. Het bestaande pad voldoet niet meer aan de wensen en is oud. De vraag was alleen: hoe voeren we de aanleg uit? Een nieuwe laag asfalt zal niet beter uitpakken voor de oude dijk waar het pad op ligt. De optie die dan overblijft is alles eruit halen en een compleet nieuw fietspad aanleggen.

Nieuwe verharding door grondstabilisatie

De gemeente Oosterhout is al langer een opdrachtgever van Terrastab. Bij de reconstructie van halfverharde wegen bewezen we een goede oplossing te hebben. Door middel van onze stabilisatie methode, frezen we de ondergrond los en mengen we deze met unieke bindmiddelen en zelf ontwikkelde additieven. Dit maakt van onze stabilisatie een degelijk en duurzaam product in tegenstelling tot de standaard stabilisaties. Ook deze opdracht mochten we uitvoeren, waarbij we het fietspad voor 100% hergebruikten.

Aanleg fietspad

Door de complete constructie van asfalt en fundering van het fietspad te gebruiken als bouwstof voor de nieuwe aanleg fietspad, hoeft er geen materiaal afgevoerd en een minimum materiaal aangevoerd te worden. De CO2-uitstoot van zo’n project is vele malen minder dan een traditionele aanleg fietspad.

Door het bestaande pad te mengen met bindmiddelen en onze ontwikkelde additieven, kunnen we het bestand maken tegen boomwortels, zetting vanuit de grond, en hoge belastingen zoals vrachtverkeer of landbouwvoertuigen. het volledige fietspad inclusief het asfalt, is hergebruikt voor de nieuwe gebonden verharding.

Deklaag

Het stabiliseren van bestaande constructies vergen gedegen vakmanschap. Door het uitvoeren van een vooronderzoek bepalen we de exacte samenstelling van de bestaande materialen, en passen onze stabilisatie daarop aan. Echter, na veelvuldig gebruik is de stabilisatie onderhevig aan enige vorm van erosie aan de oppervlakte. Om dat te voorkomen, en de levensduur te verlengen, hebben we een 2-componentenspray ontwikkeld, waarmee we de stabilisatie overlagen. Op deze spray strooien we een materiaal en kleur naar keuze van de opdrachtgever, zodat de uitstraling in elke omgeving bepaald kan worden.

Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Werkvloer Goldbeck Den Hoorn

Werkvloer Goldbeck Den Hoorn meer informatie

Aanleg hijsplateaus en toegangswegen Windpark Etten-Leur

Aanleg hijsplateaus en toegangswegen Windpark Etten-Leur meer informatie

Reconstructie halfverharding Oosterhout

Reconstructie halfverharding Oosterhout meer informatie

Bermverharding Ossendrecht

Bermverharding Ossendrecht meer informatie