Aanleg hijsplateaus en toegangswegen Windpark Etten-Leur - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Aanleg hijsplateaus en toegangswegen Windpark Etten-Leur

Als land aan de Noordzee heeft Nederland volop mogelijkheden voor het ontwikkelen van groene stroom, zoals windenergie. Vooral in de veelal agrarische kustgebieden zijn de ontwikkelingen voor met name windmolenparken gunstig. In West Brabant (omgeving Etten-Leur) zijn medio 2011-2013 meerder windparken tegelijk aangelegd. Lokale grondeigenaren (agrariërs verenigd in een coöperatie) ontwikkelde in nauwe samenwerking specialistische windmolen bouwers zoals Enercon een windmolenpark langs de Laaksche Vaart tussen Hoeven en Etten-Leur. Een 5-tal molens met een totale energie capaciteit van 10 Megawatt. Dit park vormt een duurzame bijdrage aan onze energie voorziening.

De grootste kraan die ingezet wordt betreft het type Liebherr LTM 11200. Deze wordt bij gebruik afgestempeld op vier punten met de volgende stempelafmeting: 2,4 x 6,0m. Als eis voor het draagvermogen van het opstelplateau is het volgende aangegeven: 185 kN/m2 als belasting voor de kraan.

Vooronderzoek aanleg opstelplaats 

Gezien de tijdsdruk in de uitvoering van het project en mede doordat al veel tijd werd verloren in het design, kon geen specifiek vooronderzoek met proefstukken worden uitgevoerd. De tijd hiervoor was te kort. De karakteristieken van menggranulaat zijn echter bekend, en de stabilisatie pakket in combinatie met onze additieven was immers in de BISAR 3.0 berekening meegenomen. Deze theoretische benadering neemt risico’s met zich mee. Daarom is ook besloten om de natuurlijke ondergrond en klei laag bovenop het veenpakket ook te stabiliseren in een laagdikte van 30-35 cm.

Grondstabilisatie hijsplateaus en toegangswegen

Met 100% hergebruik van de bestaande bodemmaterialen, is in totaal 19.000m² kleibodem gestabiliseerd tot een stevige verharding. Er zijn 5 opstelplaatsen met een oppervlakte van 4.400m² gerealiseerd. De oppervlakte van de toegangswegen zijn 12.500m². Voor de ondergrond is in een eerste laag een laagwaardig additief toegepast. Hierboven hebben we hoogwaardige bindmiddelen en additieven toegevoegd waarmee we hoge waardes halen. Dit berekenen we in druksterkte, breuklast en splijtsterktes. Ook is er een valdetectiemeting uitgevoerd met positieve resultaten.

Vraag meer informatie aan over onze grondstabilisatie of een projectbrochure van dit project.

Projecten

Aanleg windpark Roosendaal

Aanleg windpark Roosendaal meer informatie

Grondverbetering kleigrond RDW Lelystad

Grondverbetering kleigrond RDW Lelystad meer informatie

Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van Terrastab

Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van Terrastab meer informatie

Natuurlijke verharding: de Nesdijk, Castricum.

Natuurlijke verharding: de Nesdijk, Castricum. meer informatie