Aanleg werkvloer heistelling - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Aanleg werkvloer heistelling

Bouwbedrijf Moeskops heeft opdracht gekregen om een appartementencomplex met onderliggende parkeergarage te realiseren aan het Gerretsonplein te Eindhoven. Het bouwterrein is +/- 4500m² groot en vanwege de aanleg werkvloer heistelling van parkeerkelders moest een bouwput worden uitgegraven van +/- 3,5 meter diep tussen stalen damwanden in een stedelijke omgeving.

Op het beschikbare terrein was een oud flatgebouw gesloopt, en deels waren de oude funderingspalen nog in de ondergrond aanwezig. Hierdoor moest de toch al slappe klei in de ondergrond worden doorgraven voor de sloop van de oude heipalen. Als gevolg van de kleilaag en doordat deze ondergrond ook nog eens was doorwoeld is de stabiliteit van de ondergrond verloren gegaan. De draagkracht was dusdanig slecht dat de heistelling van +/- 70 ton niet onder in de bouwput kon staan zonder gebruik van schotten of rijplaten.

Werkvloer heistelling door grondstabilisatie

Terrastab is gevraagd om te komen met een snelle en praktische oplossing voor deze problematiek. Met een grond/bodem stabilisatie zou men onderstaande doelen kunnen bereiken:

  • Het verbeteren van de slappe klei ondergrond zodat het aanbrengen van de boorpalen door de boormachine zonder vertraging kan worden uitgevoerd;
  • Het uitgraven en afvoeren van uitkomende grond en het aanvoeren en verwerken van menggranulaat en/of zand is niet nodig;
  • Door de snelle realisatietijd boekt het project tijdwinst.

Als speciaal bindmiddel is gebruik gemaakt van bindmiddel bestaande uit verschillende componenten in de additieven. Het ene component zal de plaatjes structuur van de klei-mineralen verkruimelen, terwijl de overige componenten voor structuur c.q. afbinding zorgen. De verhouding van het bindmiddelaandeel c.q. additief aandeel kan worden verschoven, afhankelijk van de bodemgesteldheid (aandeel vocht en lutum/klei). Op het werk zijn de bindmiddelen als een kant en klare pre-mix aangeleverd en konden direct verwerkt worden door de strooier. Er hoeven dus geen (extra) of separate activiteiten van (andere) hulpstoffen plaats te vinden.

Bij een traditionele aanpak, waarbij de ondergrond in de bouwput had moeten worden uitgegraven zou +/-2100 m³ onbruikbare klei-/leemgrond moeten worden afgevoerd (vaste m³). Daarnaast zouden 2500 m³ menggranulaat moeten worden aangevoerd om enigszins een werkbare ondergrond te verkrijgen (losse m³).

Draagkrachtige werkvloer heistelling

Direct na behandeling is de werkvloer al merkbaar draagkrachtiger. Voor afbinding van het behandelde bodempakket en verdere ontwikkeling van het draagvermogen is het echter noodzakelijk dat de gestabiliseerde vloer enkele dagen onbelast blijft. Het uitzetten door middel van piketten kan wel direct plaats vinden. Na afbinding van de werkvloer konden vrachtauto’s en verrijkers zonder problemen op de werkvloer heistelling hun werk doen. Van insporing in de bodem is geen enkele sprake.

De hellingbaan om van straatniveau naar beneden onder in de bouwput te kunnen komen is tevens gestabiliseerd om de toegang voor de meest uiteenlopende voertuigen te vergemakkelijken.

Vraag hier uw brochure aan of download onze projectbrochure ‘Werkvloer heistelling Eindhoven’.

Opdrachtgever: Bouwbedrijf Moeskops B.V.

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Stabilisatie zandweg Doornspijk

Stabilisatie zandweg Doornspijk meer informatie

Grondstabilisatie grasverlaadplaatsen Staatsbosbeheer

Grondstabilisatie grasverlaadplaatsen Staatsbosbeheer meer informatie

Bermstabilisatie Tull en Het Waal

Bermstabilisatie Tull en Het Waal meer informatie

Recycling terreinverharding Rotterdam

Recycling terreinverharding Rotterdam meer informatie