Asfaltcentrale Bruil Harderwijk - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Asfaltcentrale Bruil Harderwijk

Een mooi project op steenworp afstand van de thuisbasis van Terrastab. Voor deze asfaltcentrale Bruil in Harderwijk, hebben we het grondwerk, de riolering en terreinverharding voor haar rekening genomen. Ook hierbij is speciale aandacht besteed aan het realiseren van een hoogwaardige fundering die de te verwachten belastingen van o.a. vrachtverkeer prima kan overdragen. Juist op locaties als deze wordt het nut van een hoogwaardige fundering volop bewezen, aangezien het terrein op deze bodem om de juiste fundatie vraagt. Naast alle terreinverhardingen hebben we in dit project ook de plaatsing van de keerwanden uitgevoerd.

Opdrachtgever: Bruil Infra B.V.

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Aanleg windpark Roosendaal

Aanleg windpark Roosendaal meer informatie

Natuurlijke uitstraling voor natuurmonumenten

Natuurlijke uitstraling voor natuurmonumenten meer informatie

Spoorweg fundering ProRail

Spoorweg fundering ProRail meer informatie

Aanleg duurzaam fietspad Staatsbosbeheer

Aanleg duurzaam fietspad Staatsbosbeheer meer informatie