Bermverharding Ossendrecht - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Bermverharding Ossendrecht

Grasbetonstenen als bermverharding zijn een populair artikel in Nederland. Veel gemeenten gebruiken deze open betonstenen om smalle (polder)wegen te verbreden. Zo krijgt ook de Marinushoeveweg in Ossendrecht een opknapbeurt. Terrastab legt op een unieke wijze grasbetonblokken langs de bestaande verharding en dat haalt het nieuws. Grasbeton wordt al langer toegepast langs asfaltwegen. Nieuw is de manier van leggen.

Innovatieve bermverharding Ossendrecht

In een traditionele oplossing werd er een flinke laag grond af gegraven, en later weer nieuw materiaal aangevoerd. Dit brengt tijd, kosten, transportbewegingen en CO2-uitstoot met zich mee. Met Terrastab besparen we op deze onderdelen. We verhogen de kwaliteit en levensduur, met veel minder belasting voor het milieu. Door 100% gebruik te maken van de bestaande materialen in de berm, en deze te mengen met een speciaal bindmiddel, is aan- en afvoer van grond overbodig. De al aanwezige grond dient als fundatiebed voor de grasbetonstenen. Groot voordeel van deze techniek is dat de weg minder lang afgesloten hoeft te zijn en door onze toevoegingen de levensduur verhoogd wordt.

Grondstabilisatie met bermverharding Ossendrecht

Het nieuwe bermverharding systeem met grondstabilisatie van Terrastab biedt voor de traditionele problemen een mooie en praktische oplossing. Het systeem gaat er van uit dat gewerkt wordt met een zoveel mogelijk gesloten grondbalans. Alleen het bovenste grondlaagje van +/- 10-12 cm wordt weggeschoven om zo voldoende ruimte voor de grasbetonsteen te kunnen bieden. Daaronder blijft alles gewoon zitten. Op de stabilisatie worden de grasbetonstenen gelegd, welke deels in de stabilisatie gelegd worden. Met het uitharden van de stabilisatie komen de stenen vast te liggen in de fundering, en functioneert het hele bermverharding systeem als optimale opsluiting voor de verhardingsconstructie.

Voor meer informatie: bel naar 088-786 85 40 of mail naar info@terrastab.nl

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Veen stabiliseren in Mastenbroek

Veen stabiliseren in Mastenbroek meer informatie

Bermverharding N656 Tholen

Bermverharding N656 Tholen meer informatie

Terreinfundering Northampton UK

Terreinfundering Northampton UK meer informatie

Stabilisatie zandweg Doornspijk

Stabilisatie zandweg Doornspijk meer informatie