Dijkversteviging Yerseke Zeeland - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Dijkversteviging Yerseke Zeeland

We hebben een Dijkversteviging in Yerseke toegepast. De zeedijk aan de Oosterschelde nabij Yerseke dient volgens de veiligheidseisen te worden verbetert. De dijk bestaat over bijna de hele lengte uit (zee)klei met een dusdanig slechte draagkracht dat dit niet meer kan functioneren als funderingsmateriaal voor de zeesteenconstructie. Daarnaast laat deze ziltige klei ook teveel water door waardoor het gevaarlijke situaties op kan leveren. De traditionele aanpak zou de ziltige kleilaag van zo’n 28.000 m³ ontgraven en daarvoor in de plaats een laag van 80 cm granulaire hoogovenslakken aanbrengen. Doordat de af te graven klei eerst in depot moest, en daarna pas afgevoerd kon worden, bracht dit een te lang tijdsbestek met zich mee. Ook de enorme hoeveelheid transportbewegingen en verwerkingstijd zou een probleem opleveren voor de omgeving.

Dijkversteviging middels grondstabilisatie

In een eerder uitgevoerd succesvol proefproject kon worden geconcludeerd dat de techniek van Terrastab voor dijkversteviging met grondstabilisatie een goed alternatief was. Vanuit een vooronderzoek hebben we de toeslagstoffen, bindmiddelen en additieven samengesteld. Het machinepark werd aangepast om op taluds te kunnen functioneren. Met een frontstrooier, een Challenger met een dubbel rups set en een freesmachine met rups set is het project in uitvoering gegaan. De taluds kende een hellingsvlak van 25-28% (1:4) en het project moest steeds in getijdenzones uitgevoerd worden van zo’n 5 uur. Met deze stabilisatie is er met 100% hergebruik van de bestaande zilte kleigrond een constructieve fundering gerealiseerd met zo’n 45 cm diepte. Op de stabilisatie is een zeesteenconstructie gerealiseerd.

Onderzoeken

Er zijn veel verschillende onderzoeken gedaan. Onder andere de k-waarden was een belangrijk element. Door onze toevoegingen kende de stabilisatie een waterdoorlatendheid van zo’n 4 á 5 cm per etmaal. In samenwerking met Infram is zijn er uitgangspunten en onderbouwingen van dijkontwerpen met de Terrastab stabilisatie opgesteld.

Op RTL-7 in het programma ‘Doe maar duurzaam’ is er aandacht geweest voor dit project. Bekijk hier een gedeelte over de dijkversteviging.

Opdrachtgever: RIJKSWATERSTAAT, Hoofdaannemer F.L. Liebregts B.V.

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Aanleg windpark Roosendaal

Aanleg windpark Roosendaal meer informatie

Veen stabiliseren in Mastenbroek

Veen stabiliseren in Mastenbroek meer informatie

Terreinfundering Northampton UK

Terreinfundering Northampton UK meer informatie

Reconstructie halfverharding Oosterhout

Reconstructie halfverharding Oosterhout meer informatie