Duurzame grondverbetering Lelystad Airport - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Duurzame grondverbetering Lelystad Airport

Na een jarenlange voorbereiding van een uitbreiding van de luchthaven Schiphol is er uiteindelijk gekozen voor een uitbreiding van de bestaande luchthaven Lelystad Airport. De geschiedenis van Lelystad Airport begint bij het droogleggen van de Flevopolder. Daarbij waren vliegtuigen nodig en werden er verschillende grasbanen aangelegd. Deze banen waren op den duur niet efficiënt genoeg en werden er in 1973 plannen gemaakt voor een verharde baan. In die tijd werd dit vliegveld officieel Lelystad Airport. De beoogde zakelijke functie van Lelystad Airport werd, ook ondanks een verlengde landingsbaan en overname door Schiphol Group, niet gehaald.

GRONDVERBETERING ALS ALTERNATIEF

De huidige uitbreiding van Lelystad Airport heeft de laatste jaren vorm gekregen. Na voorbereidende engineering en aanbesteding heeft Dura Vermeer dit project gegund gekregen. Zij leggen de nieuwe landingsbaan, taxibanen en opstelplaatsen aan. Ook de terminal en omliggende parkeerplaatsen zijn voor rekening gekomen voor aannemer Dura Vermeer. In nauwe samenwerking met Terrastab is een ontwerp op de tekentafel gekomen die uitgaat van het gebruik van primaire grondstoffen. De van nature aanwezige kleigrond wordt gestabiliseerd met een hydraulisch bindmiddel waardoor deze grondlaag niet ontgraven behoeft te worden en dus gewoon kan blijven zitten. Dit scheelt enorm in (transport)kosten en er is veel minder overlast voor de omgeving.

Door geotechnisch onderzoek van de samenstelling van de bestaande materialen in combinatie met de juiste hoeveelheid en type bindmiddel krijgt de oude Zuiderzeebodem, dezelfde of een hogere waarde zoals met een traditionele zand opbouw behaald zou worden.

BESPARING MET GRONDSTABILISATIE

Ondanks de aanvoer van de materialen die Terrastab toevoegt (zo’n 5% (gewichts-)aandeel toevoeging van het pakket), hebben we een flinke kosten reductie met daarbij tevens een CO₂-reductie en hebben we tijdwinst geboekt. Traditioneel moest de opbouw bestaan uit een meter nieuw aan te brengen zand van zo’n 1 meter. Deze laag is bespaard door de bestaande grondslag te behandelen en op te leveren in dezelfde kwaliteit als de traditionele opbouw zou zijn.

Opdrachtgever: DuraVermeer

 

Gerelateerde Projecten

Aanleg hijsplateaus en toegangswegen Windpark Etten-Leur

Aanleg hijsplateaus en toegangswegen Windpark Etten-Leur meer informatie

Aanleg werkvloer heistelling

Aanleg werkvloer heistelling meer informatie

Aanleg windpark Roosendaal

Aanleg windpark Roosendaal meer informatie

Asfaltcentrale Bruil Harderwijk

Asfaltcentrale Bruil Harderwijk meer informatie

Dijkversteviging Yerseke Zeeland

Dijkversteviging Yerseke Zeeland meer informatie

Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van Terrastab

Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van Terrastab meer informatie

Recycling terreinverharding Rotterdam

Recycling terreinverharding Rotterdam meer informatie

Spoorweg fundering ProRail

Spoorweg fundering ProRail meer informatie

Windturbinepark Sabinapolder

Windturbinepark Sabinapolder meer informatie

Vraag hier onze digitale brochure aan.Rechtstreekse download Via mail ontvangen