Grondstabilisatie grasverlaadplaatsen Staatsbosbeheer - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Grondstabilisatie grasverlaadplaatsen Staatsbosbeheer

De innovatieve grondstabilisatie van Terrastab wordt breed toegepast. We realiseren verhardingen op stabiele én instabiele bodems. Voor zwaar belastte terreinen, in bijvoorbeeld havengebieden en industrieterreinen, biedt Terrastab een duurzame verharding die bestand is tegen hoge belastingen. In de praktijk is een Terrastab verharding zeer goed toepasbaar in op- en overslaglocaties, parkeerterreinen, haventerreinen, kades en evenemententerreinen.

Grasverlaad plaatsen

Voor Staatsbosbeheer in Drenthe heeft Terrastab acht zogenaamde grasverlaad plaatsen gerealiseerd door middel van 100% hergebruik van de aanwezige bodemmaterialen. In de oude situatie kwamen er altijd veel sporen en oneffenheden in het terrein. Zwaar materieel en zachte bodem gaan niet samen. Door het bestaande bodemmateriaal los te frezen en te stabiliseren is het terrein lange tijd vlak en hard.

Stevige fundering

Met deze grondstabilisatie is het een stevige fundering geworden, berekend op zware belastingen. Dit komt de snelheid van werken en de plaatselijke bodem ten goede. We hebben deze verlaadplaatsen middels de Mixed-in-place methode uitgevoerd. Hierbij mengen we de grond, bindmiddelen en het additief ter plaatse met onze zelfrijdende frees. Een goede, snelle en sterke oplossing, tegen een interessante prijs. Dát is Terrastab!

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Reconstructie wandelpaden Staatsbosbeheer

Reconstructie wandelpaden Staatsbosbeheer meer informatie

Natuurlijke uitstraling voor natuurmonumenten

Natuurlijke uitstraling voor natuurmonumenten meer informatie

Grondverbetering kleigrond RDW Lelystad

Grondverbetering kleigrond RDW Lelystad meer informatie

Aanleg weg Oros Athos Griekenland

Aanleg weg Oros Athos Griekenland meer informatie