Grondverbetering kleigrond RDW Lelystad - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Grondverbetering kleigrond RDW Lelystad

Bij de testbaan naast Lelystad Airport kunt u uw voertuig testen op verschillende onderdelen, zoals onder andere de meetvlakte, wrijvingssterktes, geluid en aquaplaning. In de kleigrond van de Flevopolder is het niet eenvoudig om een testbaan aan te leggen. De traditionele bewerking zou zijn: klei tot 1,2 meter afgraven en opvullen met zand. Dit brengt een enorm grondverzet met zich mee.

Grondverbetering

De grondverbetering van Terrastab gaat terug tot in de tijd van de Romeinen. Met deze techniek wordt de aanwezige klei of leem gemengd met kalk. Zonder inkoop van zand, grondverzet, transport en verwerking. Het resultaat is zo groot, dat in sommige situaties de mogelijkheid zich voordoet om te funderen op staal! Het is een blijvende verbetering tegen lagere kosten. We freesden 4050 m² los, mengden dit tot 1,2 meter met kalk en verdichtte het. Deze oplossing scheelt ongeveer 5000 m³ afvoer en verwerking van klei, aanvoer, verwerking en aankoop van zand en veel tijd.

De verkalkingstechnieken van Terrastab zijn bij vrijwel elke grondsoort toepasbaar. Zelfs in de meest complexe situaties blijken we op deze manier de vereiste constructieve eigenschappen te kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een vervuilde ondergrond, aan zandwegen die om een onderhoudsarme constructie vragen of als wandel-, fiets- en zandpaden, als fundering voor terreinen en aanleg van windparken.

Opdrachtgever: Rijksdienst Wegverkeer

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Parkeerplaats Van Ghentkazerne

Parkeerplaats Van Ghentkazerne meer informatie

Stabilisatie zandweg Doornspijk

Stabilisatie zandweg Doornspijk meer informatie

Terreinfundering Northampton UK

Terreinfundering Northampton UK meer informatie

Natuurlijke uitstraling voor natuurmonumenten

Natuurlijke uitstraling voor natuurmonumenten meer informatie