Natuurlijk fietspad Ermelo - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Natuurlijk fietspad Ermelo

Op de Veluwe zijn veel fietspaden te vinden die zijn beschadigd door de druk van boomwortels. Gemeente Ermelo heeft Terrastab gevraagd een natuurlijk fietspad in Ermelo aan de Jacob Catslaan grondig aan te pakken.

De manier waarop is er niet zomaar één. De gehele bestaande constructie is ter plekke gefreesd, voorzien van bindmiddelen en vervolgens weer afgewerkt. Met deze techniek hebben we de Veluwse Innovatieprijs 2013 gewonnen. Deze methode is steeds weer een beter alternatief dan de traditionele oplossing.

Het resultaat is bijzonder te noemen: deze constructie heeft zo’n hoge druksterkte,  dat boomwortels het pad niet meer zullen beschadigen. Door het gebruik van de op locatie aanwezige materialen blijft de natuurlijke uitstraling behouden, wat een prachtig effect geeft. Zo sterk als beton en zo natuurlijk als een zandpad. Een mooie combinatie!

Opdrachtgever: Gemeente Ermelo.

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Bermverharding middels stabilisatie Kapelle

Bermverharding middels stabilisatie Kapelle meer informatie

Duurzame grondverbetering Lelystad Airport

Duurzame grondverbetering Lelystad Airport meer informatie

Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van Terrastab

Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van Terrastab meer informatie

Grondstabilisatie grasverlaadplaatsen Staatsbosbeheer

Grondstabilisatie grasverlaadplaatsen Staatsbosbeheer meer informatie