Zandweg gestabiliseerd met 100% hergebruik en hoge draagkracht
TerraStab

Natuurlijke uitstraling voor natuurmonumenten

Net buiten het prachtige Oosterhesselen (provincie  Drenthe) ligt havezate De Klencke. Deze havezate kent een historie die terug gaat tot de 17e eeuw. De toegangsweg naar de havezate is in de loop der jaren voorzien van bestrating en asfalt, terwijl van oudsher de toegangsweg altijd een zandpad is geweest. Vereniging Natuurmonumenten heeft er voor gekozen deze zandweg weer in oorspronkelijke uitstraling te herstellen. De natuurlijke uitstraling is uiteraard behouden.

Zandweg stabiliseren

Terrastab heeft de opdracht van Vereniging Natuurmonumenten ontvangen om de huidige bestrating en het asfalt te verwijderen en vervolgens een zandpakket aan te brengen. Door de zandweg te stabiliseren en de natuurlijke uitstraling te behouden, ontstaat er een gebonden verharding met een hoge elasticiteit, en is het onderhoud in de toekomst tot een minimum beperkt. Natuurlijk is dit gerealiseerd zonder afbreuk te doen aan de natuurlijke uitstraling van het zandweg. Oude glorie is zo hersteld met toepassing van onze innovatieve technieken!

Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten.

Projecten

Dijkversteviging Yerseke Zeeland

Dijkversteviging Yerseke Zeeland meer informatie

Spoorweg fundering ProRail

Spoorweg fundering ProRail meer informatie

Aanleg werkvloer heistelling

Aanleg werkvloer heistelling meer informatie

Recycling terreinverharding Rotterdam

Recycling terreinverharding Rotterdam meer informatie