Natuurlijke verharding Groesbeek - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Natuurlijke verharding Groesbeek

In de bosrijke en heuvelachtige gemeente Berg en Dal ligt het dorp Groesbeek. In het buitengebied van Groesbeek zijn enkele wegen nog niet verhard. De gemeente en bewoners willen deze onverharde of halfverharde wegen in stand houden. Toch brengt dit ook de nodige onderhoudskosten met zich mee. Los van het steeds weer vullen van gaten, het profileren van de weg om de waterhuishouding in de hand te houden en het comfort te behouden, brengen zulke wegen in de zomer de nodige stofoverlast met zich mee. Daar kan Terrastab wat aan doen.

De oplossing van Terrastab

De oplossing voor onverharde en halfverharde wegen is een moeilijke opgave. Asfalt, bestrating of beton zijn meestal niet mooi in de omgeving, of gewoonweg niet wenselijk. Het natuurlijke karakter moet behouden blijven, maar overlast als modder en stof wil men vermijden. Met de techniek grondstabilisatie maakt Terrastab, met 100% hergebruik van de reeds aanwezige materialen, een nieuwe verharding in dezelfde uitstraling. Door de bestaande weg te mengen met bindmiddelen en waar nodig additieven, zorgen we voor een constructie die eruit ziet als tevoren, maar dan zonder stof en veel minder gaten. Doordat we tijdens de behandeling de weg goed op afschot leggen wordt wateroverlast sterk gereduceerd.

Innovatieve bindmiddelen

Dit project is uitgevoerd met een nieuw type bindmiddelen wat een alternatief is op de traditionele grondstabilisatie techniek. Met een hogere druksterkte en snelle uithardingstijd realiseren wij verhardingen met behoud van de natuurlijke uitstraling. In deze landelijke omgeving is de reconstructie van deze weg op deze manier een passende oplossing. Bewoners zijn af van stofoverlast en moddervorming.

Interview opdrachtgever Gemeente Berg en Dal

“Deze oplossing scheelt ons een hoop onderhoud”

Opdrachtgever:

Bram Kerkhoff, wegbeheerder Gemeente Berg en Dal.

In opdracht van de gemeente Berg en Dal heeft Terrastab recent op een zandweg een nieuwe verharding aangebracht. De zogeheten zandweg Kapittelland in Groesbeek ligt in een hellend gebied en liep rond af. Hierdoor liet bij elke regenbui een laagje zand los, dit zorgde voor geulen en gaten in de weg.

“Deze zandweg is ruim 500 meter lang en ongeveer 3,5 meter breed. Er komt zowel particulier als landbouwverkeer over deze weg. De gaten in de weg zorgden ervoor dat deze weg regelmatig slecht begaanbaar was, we moesten er twee keer per jaar naar toe om de gaten op te vullen”, vertelt Bram Kerkhoff.

Kerkhoff is wegbeheerder bij de gemeente Berg en Dal en zorgt ervoor dat alle wegen goed onderhouden worden.

Natuurlijke uitstraling wegen

“In het beleidsplan van de gemeente staat dat we van zoveel mogelijk wegen de natuurlijke uitstraling willen behouden. Door de oplossing van Terrastab kan dat nu”, stelt Kerkhoff. Hij legt uit: “Terrastab heeft een speciaal bindmiddel met de bestaande verharding vermengd. Hierdoor hoefden we niets af te graven of iets aan de uitstraling van de weg te veranderen. Ook heeft Terrastab de weg met een schuiver weer glad gemaakt.”

“Op lange termijn is dit ook nog eens kostenbesparend, omdat we nu nog maar eens in de tien jaar onderhoud uit hoeven te voeren. Een groot verschil met tweemaal per jaar de gaten vullen”, voegt Kerkhoff er aan toe.

Prettige samenwerking

“In het verleden is Terrastab hier in de regio al eens aan de slag geweest, die wegen heb ik toen bekeken en dat zag er wel goed uit. Op die manier ben ik bij Terrastab terecht gekomen”, vertelt Kerkhoff. “De samenwerking beviel mij goed, Terrastab had het project binnen de planning van twee werkdagen af en heeft alles naar wens gedaan. Er waren korte lijntjes, Terrastab schakelde snel en koppelde ook fijn terug naar ons.”

“Ook waren de voorbereiding en de nazorg naar wens. Dingen die na de oplevering nog geregeld moesten worden, werden ook prima opgepakt. Ik monitor de wegen dagelijks en als deze weg er zo goed uit blijft zien, dan is een samenwerking in de toekomst zeker weer mogelijk”, besluit Kerkhoff.

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Meer weten over onze oplossingen? Vraag hier digitaal onze brochure aan.Rechtstreekse download Via mail ontvangen