Natuurlijke verharding: de Nesdijk, Castricum. - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Natuurlijke verharding: de Nesdijk, Castricum.

De Nesdijk in de Gemeente Castricum wordt vooral gebruikt door fietsers en agrarisch verkeer. In deze omgeving is een verharding van asfalt niet wenselijk, daarom heeft deze weg een natuurlijke verharding. De weg ligt op een oude dijk en door de steeds zwaarder wordende agrarische voertuigen vraagt de weg om meer en meer onderhoud. Om de weg begaanbaar te maken is er de afgelopen jaren veel puin, menggranulaat en andere materialen gebruikt om gaten te vullen. Langs de weg ligt ook een camping, welke bij een stevige bries of zwaar verkeer veel stofoverlast ondervindt. Terrastab heeft deze problemen opgelost…

Interview gemeente Castricum

”Een stevige verharding van de dijk zonder afgraving

Ronald Blokker, projectleider Gemeente Castricum.

In opdracht van de gemeente Castricum heeft Terrastab de verharding van de Nesdijk gestabiliseerd. De dijk, zo’n 260 meter lang, was in slechte staat.

Tussen Limmen en Castricum ligt, parallel aan de N203, de Nesdijk. “De dijk wordt voornamelijk door zwaar landbouwverkeer en fietsers vanaf de nabijgelegen camping gebruikt. Door het zware verkeer is de dijk gaan hangen en zijn er veel kuilen en gaten in de dijk gekomen. De gaten werden steeds groter en de situatie steeds gevaarlijker”, vertelt Ronald Blokker, projectleider voor de gemeente Castricum.

“Ook hadden de campinggasten bij een harde wind last van een enorme stofwolk die vanaf de dijk kwam.”

 Onderzoek en stabilisatie

“Terrastab heeft eerst onderzoek gedaan naar de bodem en op deze manier gekeken naar de hoeveelheid bindmiddel die aan het mengsel moest worden toegevoegd om het materiaal te kunnen stabiliseren. Het grote voordeel hiervan is dat er geen grond afgegraven of toegevoegd hoefde te worden en dat was financieel ook weer gunstig”, stelt Blokker.

“Vervolgens is de dijk afgerold en afgewerkt, tot slot is er een slijtlaag aangebracht. Hierdoor hebben ze op de camping geen last meer van stofwolken als het hard waait.”

Uitdagingen

“Er waren in dit project wel een aantal uitdagingen. Het project duurde iets langer dan gepland, omdat er veel tegen zat.” Blokker legt uit: “De eerste slijtlaag liet los, omdat de mengverhouding niet helemaal klopte. Dit kwam weer doordat sommige materialen niet op voorraad waren. Terrastab was hier zelf ook niet tevreden over en is gelijk aan de slag gegaan om dit probleem op te lossen. Er is een nieuwe slijtlaag aangebracht en deze werkt goed.”

Samenwerking

“De samenwerking met Terrastab was heel prettig, ondanks dat het in de eerste instantie mis ging met de slijtlaag. Ook de communicatie was prettig, ik werd goed op de hoogte gehouden van ontwikkelingen”, vertelt Blokker.

Een nieuw project is alweer in de planning. “Gemeente Castricum maakt deel uit van werkorganisatie de BUCH, een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten. In één van de andere gemeenten is er een soortgelijk project, dat gaat Terrastab ook uitvoeren. Zowel wij als gemeente als de bewoners en de campinggasten zijn erg blij met de oplossing voor de dijk”, besluit Blokker.

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Meer weten? Vraag hier onze brochure aan.Rechtstreekse download Via mail ontvangen