Parkeerplaats Van Ghentkazerne - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Parkeerplaats Van Ghentkazerne

De Van Ghentkazerne is vernoemd naar commadant Willem Joseph van Ghent. Van Ghent was de eerste commadant na de oprichting van de zee-infanteristen, een initiatief van Johan de Wit en Michiel de Ruyter. Tegenwoordig ligt de basis voor het Korps Mariniers in de opleidingen. Met name in de basisopleidingen worden de toekomstige marinier, onderofficier en officier opgeleid en gevormd. Om marinier te worden, moet iedereen de Elementaire Militaire Vorming Mariniers (EMV Marns) doorlopen op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Hier leer je de militaire basisvaardigheden en denken en werken als een marinier.

 

Duurzame verharding

De schaarste aan parkeervoorzieningen op de kazerne werd steeds vaker gemerkt. Parkeerplaatsen voor auto’s en vrachtauto’s zou een welkome toevoeging zijn aan de beschikbare ruimte. Het naastgelegen perceel gaf kansen hier een parkeerplaats te realiseren. Onze techniek grondstabilisatie zou ervoor zorgen dat we met 100% hergebruik van de bestaande bodem de verharding konden realiseren.

Parkeerpaats met grondstabilisatie

Na onderzoek bleek het niet mogelijk de bestaande bodem te stabiliseren, doordat de bodem hier vervuild was. Met een nieuw plan en na een sanering was het mogelijk een aangebracht puinpakket te stabiliseren tot een draagkrachtige, stof- en modderarme verharding. Met het stabiliseren vormen we een stijve plaat welke in zijn geheel belastingen afdraagt naar de ondergrond. Door de aangebrachte gebonden structuur gaan we gaten en kuilen tegen, wordt stof voorkomen en krijgt moddervorming geen kans.

Benieuwd naar de oplossing voor uw locatie? Vraag hier digitaal onze brochure aan.Rechtstreekse download Via mail ontvangen