Reconstructie fietspad Raamsdonk - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Reconstructie fietspad Raamsdonk

De reconstructie fietspad te Raamsdonk is op een inventieve manier gerealiseerd. Het fietspad is door de jaren heen steeds weer onderhouden door een dunne laag asfalt aan te brengen. Door de boomwortels en de leeftijd vergde dit pad steeds meer onderhoud. Jaarlijks moest er aanzienlijk budget worden vrijgemaakt, gezien dit pad op een oude dijk ligt. De stabiliteit is niet hoog en er is in traditionele toepassingen geen oplossing, behalve veel onderhoud plegen aan het pad.

Grondstabilisatie bied een uitkomst. Hiermee creëert Terrastab een natuurlijke verharding door alle, in het project aanwezige materialen, te gebruiken bij het realiseren van een nieuw pad. Tijdens de aanleg is er slechts minimaal transport van materiaal, waardoor de CO2-uitstoot enorm beperkt wordt. In veel gevallen is volledig asfalteren of bestraten een enorme afbreuk aan de natuurlijke uitstraling van de verharding. Terrastab heeft een innovatieve oplossing die deze problemen voorkomt, met behoud van de natuurlijke uitstraling! Bij een tijdelijke aanleg is het zelfs mogelijk de verharding weer fijn te frezen en terug te geven aan de natuur.

Met een snelle bouwtijd en hoge kwaliteit is de gemeente verzekerd van minimaal onderhoud en minimaal, tot geen schade door boomwortels. Ons product is met verschillende deklagen te realiseren. Door deze deklaag sluit het pad naadloos aan bij de omgeving.

Interview opdrachtgever

’’Krachtig in creativiteit’’

Opdrachtgever:

Gemeente Geertruidenberg
Ruud van der Zalm (Wegbeheerder)

In opdracht van de gemeente Geertruidenberg werd ons gevraagd een duurzaam fietspad aan te leggen. Voor de gemeente in Noord-Brabant zijn fietspaden niet alleen functioneel, maar ook een visitekaartje. Van het toeristische fietspad tussen Raamsdonksveer en Oosterhout maken toerfietsers en scholieren veel gebruik.

Stabilisatiemethode

Ruud van der Zal legt uit wat de uitdaging voor Terrastab was: ’’Omdat het 2,5 kilometer lange pad op een instabiele oude dijk ligt, moeten we om de zoveel jaar nieuwe slijtlagen asfalt aanbrengen. Dat kan duurzamer en kostenbesparender, dacht ik. Op internet stuitte ik op de stabilisatiemethode waar Terrastab en RvB een innovatieprijs mee had gewonnen. Na een heldere uitleg en scherpe aanbieding gaf ik ze de opdracht voor een pilot. Die pilot bewees direct de kracht van hun creatieve oplossing.”

Verharding en stabilisatie

Door een bindmiddel aan de ondergrond toe te voegen, kreeg het fietspad ultieme stabiliteit en een sterke verharding. Wat ons naast de lange levensduur aansprak, was het 100% hergebruik van alle vrijkomende materialen. De uitvoering verliep ook heel soepel. Toezicht was eigenlijk niet nodig. Na de volledige aanleg ben ik, als test voor de sterkte, met de auto over het fietspad gereden. Zelfs dat ging prima. We denken er nu over na om alle half verharde voetpaden langs De Veste in Geertruidenberg aan te pakken. Met dezelfde slimme methode van Terrastab natuurlijk.’’

Ruud van der Zalm

Wegbeheerder

Gemeente Geertruidenberg

 

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Aanleg duurzaam fietspad Staatsbosbeheer

Aanleg duurzaam fietspad Staatsbosbeheer meer informatie

Aanleg fietspad met unieke deklaag

Aanleg fietspad met unieke deklaag meer informatie

Aanleg fietspad Oosterhout

Aanleg fietspad Oosterhout meer informatie

Aanleg weg Oros Athos Griekenland

Aanleg weg Oros Athos Griekenland meer informatie

Bermstabilisatie Tull en Het Waal

Bermstabilisatie Tull en Het Waal meer informatie

Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van Terrastab

Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van Terrastab meer informatie

Natuurlijk fietspad Ermelo

Natuurlijk fietspad Ermelo meer informatie