Robuuste oplossing voor Enerco Amsterdam - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Robuuste oplossing voor Enerco Amsterdam

Een terreinverharding, voor een terminal als deze, staat dagelijks onder druk. Hierdoor is er veel onderhoud vereist, wat elk jaar weer terug komt. Vaak blijkt dat traditionele oplossingen niet aan de wensen van de gebruiker kunnen voldoen. Terrastab heeft een oplossing gerealiseerd die passend is bij de aard van de dagelijkse werkzaamheden en belastingen.

Stabilisatiemethode Enerco Amsterdam

Voor het realiseren van een sterke en solide fundering hebben wij gebruik gemaakt van onze stabilisatiemethode. De reeds aanwezige constructie is door ons gefreesd en door het toevoegen van onze bindmiddelen hebben wij deze gestabiliseerd tot een gebonden fundering die berekend is op haar taak. Door dit hergebruik is ook de bouwtijd aanzienlijk verkort. Er hoeft niets meer ontgraven te worden en de reductie van aan- en afvoerbewegingen zorgt voor veel minder overlast. Een groot voordeel voor een terminal die 24 uur per dag in bedrijf is. De deklaag is er één uit onze eigen koker en sluit geheel aan op de aard van de werkzaamheden die dagelijks plaatsvinden op het terrein.

Opdrachtgever: Enerco B.V.

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Natuurlijke verharding Groesbeek

Natuurlijke verharding Groesbeek meer informatie

Recycling terreinverharding Rotterdam

Recycling terreinverharding Rotterdam meer informatie

Terrein fundering Rotterdam

Terrein fundering Rotterdam meer informatie

Natuurlijke verharding: de Nesdijk, Castricum.

Natuurlijke verharding: de Nesdijk, Castricum. meer informatie