Spoorweg fundering ProRail - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Spoorweg fundering ProRail

Na een uitgebreide test met de techniek grondstabilisatie voor funderingen van spoorwegen voor ProRail, heeft Terrastab een succesvol project afgesloten in Leeuwarden. We hebben dit keer de spoorweg fundering Prorail afgerond.

Aanleg spoorweg fundering met grondstabilisatie

De techniek die gebruikt wordt is een unieke methode waar alle bestaande bodemmaterialen worden hergebruikt om een draagkrachtige fundering vormen door middel van de stabilisatietechniek van Terrastab. Per project maakt Terrastab een uniek ontwerp om de kwaliteit te garanderen en zo onderhoud aan spoorwegen te verminderen.

Voorafgaand aan de uitvoering stellen we door middel van een vooronderzoek vast welke dosering en type bindmiddelen het meest geschikt om aan de eisen te kunnen voldoen. Uit het beoogde tracé worden grondmonsters genomen en in ons laboratorium onderzocht. Na vaststelling van de hoeveelheid en het type bindmiddel kunnen we het project in de praktijk gaan realiseren. Dit doen we met eigen kundig personeel, een zeer uitgebreid en geavanceerd machinepark en uiteraard de jarenlange kennis en ervaring van onze engineers op het gebied van bodemstabilisatie over de hele wereld.

Besparing in aanleg spoorweg fundering

Doordat de spoorbaan goed gefundeerd is én de methode van Terrastab een zeer snelle verwerkingstijd kent, kan de bouw van een nieuwe spoorbaan snel verlopen. Met 100% hergebruik van de aanwezige materialen zorgen we voor een CO₂-reductie doordat afvoer van oude en aanvoer van nieuwe funderingsmaterialen of grondverbeteringen niet meer nodig zijn. Dat was een enorm pluspunt, omdat het project dicht bij het centrum van Leeuwarden gerealiseerd moest worden.

Opdrachtgever: Van Eerd Groep Veldhoven.

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Reconstructie bermverharding Rijnbandijk Opheusden

Reconstructie bermverharding Rijnbandijk Opheusden meer informatie

Reconstructie wandelpaden Staatsbosbeheer

Reconstructie wandelpaden Staatsbosbeheer meer informatie

Reconstructie halfverharding Oosterhout

Reconstructie halfverharding Oosterhout meer informatie

Bermstabilisatie Tull en Het Waal

Bermstabilisatie Tull en Het Waal meer informatie