Terrein fundering Rotterdam - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Terrein fundering Rotterdam

European Metal Recycling is een wereldwijd opererend metaal recycling bedrijf met meer dan 150 locaties. Met bijna 3500 medewerkers en een afzet van gerecyclede basismaterialen van zo’n 10 miljoen ton per jaar, is EMR op weg de grootste speler in de metaalrecycling te worden.

Terrein fundering recyclingwerf Rotterdam

In de Rotterdamse Botlek wordt dit terrein door EMR gebruikt voor de op- en overslag van onder andere ferro’s en non-ferro’s. Deze activiteiten zorgen voor hoge belastingen en veel zwaar verkeer. Het terrein dient zo opgebouwd te zijn, dat dit de belastingen aankan. De terreinverharding krijgt ook veel te verduren door het op- en afladen van containers, het schrapen van de shovels en de opslag van het materiaal. Door de wisselende belastingen heeft de terrein fundering veel verschillende belastingen weg te zetten.

Grondstabilisatie

Als oplossing kwam Terrastab met een stijve plaat fundatie. Een terreinfundering zoals in deze situatie heeft een brede afdracht nodig, met een hoge druksterkte. Deze realiseren we met 100% hergebruik van de bestaande verharding. De techniek van Terrastab leent zich voor een hergebruik van verhardingen, waar we onze bindmiddelen en additieven aan toevoegen.

Door middel van een vooronderzoek worden de toevoegingen besloten. We onderzoeken met materiaal op de aanwezigheid van verschillende zuren, bestandsdelen en mogelijke verontreinigingen. Ook de samenstelling van de vaste stoffen is een belangrijk onderdeel. Door onze vele mogelijkheden in toevoegingen kunnen we in 90% van de situaties een goede stabilisatie aanbieden. Een terrein fundering als deze is goed toepasbaar en zorgt, samen met de stabilisatie een enorm sterke fundatie.

Als eindverharding is gekozen voor asfalt. Het asfalt functioneert alleen als beschermlaag voor de fundering, en is niet constructief berekend. Voor dit gebruik en de toekomst is dit een solide oplossing.

Opdrachtgever: European Metal Recycling BV

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Stabilisatie zandweg Doornspijk

Stabilisatie zandweg Doornspijk meer informatie

Aanleg evenemententerrein Hilvarenbeek

Aanleg evenemententerrein Hilvarenbeek meer informatie

Duurzame grondverbetering Lelystad Airport

Duurzame grondverbetering Lelystad Airport meer informatie

Parkeerplaats Van Ghentkazerne

Parkeerplaats Van Ghentkazerne meer informatie