Terreinfundering Northampton UK - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Terreinfundering Northampton UK

De terreinfundering van Terrastab is voor het container depot in Northampton (UK) de juiste fundering. Op dit terrein wordt er veel gereden met reachtrucks en vrachtauto’s. Maritime Transport De hoge belastingen zorgen voor een te hoge last op de ondergrond. Voor Terrastab een goede toepassing deze grond draagkrachtig te maken.

De terreinfundering is gerealiseerd met een toevoegingen van bindmiddelen en additieven. De bindmiddelen zorgen in dit project voor het 100% kunnen hergebruiken van de bestaande bodemmaterialen. De additieven zijn verantwoordelijk voor een hoge constructieve sterkte. Door hogere buig- en treksterktes en een hogere druksterkte zorgen deze toevoegingen voor een langere levensduur. Door de stijfheid van de fundering kan er ook worden bespaard op de eindverharding. Zo wordt een standaard onderlaag door een innovatieve toevoeging omgevormd tot een hoogwaardige fundatie.

Opdrachtgever:
Maritime Transport Ltd.

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Aanleg hijsplateaus en toegangswegen Windpark Etten-Leur

Aanleg hijsplateaus en toegangswegen Windpark Etten-Leur meer informatie

Aanleg windpark Roosendaal

Aanleg windpark Roosendaal meer informatie

Asfaltcentrale Bruil Harderwijk

Asfaltcentrale Bruil Harderwijk meer informatie

Duurzame grondverbetering Lelystad Airport

Duurzame grondverbetering Lelystad Airport meer informatie

Grondstabilisatie grasverlaadplaatsen Staatsbosbeheer

Grondstabilisatie grasverlaadplaatsen Staatsbosbeheer meer informatie

Grondverbetering kleigrond RDW Lelystad

Grondverbetering kleigrond RDW Lelystad meer informatie

Milieustraat Sliedrecht

Milieustraat Sliedrecht meer informatie

Recycling terreinverharding Rotterdam

Recycling terreinverharding Rotterdam meer informatie