Windturbinepark Sabinapolder - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Windturbinepark Sabinapolder

De aanleg van een toegangsweg en opstelplaats bij een windpark realiseert Terrastab op een duurzame manier. Duurzaamheid van windenergie uit zich niet alleen in de opgewekte energie die een windpark ons biedt. Bij windpark Sabina maken we 3 opstelplaatsen, toegangswegen en verrichten andere infrawerkzaamheden. Alles op een milieuvriendelijke manier.

Aanleg toegangsweg

Het bestaande bodemmateriaal, hier voornamelijk klei, stabiliseren we tot een gebonden verharding. Middels een vooronderzoek bepalen we de samenstelling van de bodem. Aan de hand van deze gegevens maken we een stabilisatie op maat met onze bindmiddelen en additieven. We gebruiken 100% van de bestaande materialen, zodat er zo min mogelijk nieuw materiaal aangevoerd wordt. Dit scheelt in de verwerking, transport en CO2-uitstoot. Ook is de bouwtijd sneller dan de traditionele oplossing. Vooral in minder draagkrachtige ondergronden is onze stabilisatie een veel geadviseerde oplossing.

Aanleg opstelplaats

Ook de opstelplaats wordt gerealiseerd middels grondstabilisatie. Dit vormt een stijve plaat fundering met genoeg draagkracht voor de kraan. Het afstempelen kan direct op de verharding en na de bouwperiode kan de verharding ingezet worden als definitieve fundering voor een dunne laag asfalt. Onze constructie wordt, aan de hand van een vooronderzoek, op de gewenste druksterkte gebracht. Een goede en sterke combinatie tegen een aantrekkelijke investering.

Opdrachtgever: Eneco België B.V.

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Aanleg werkvloer heistelling

Aanleg werkvloer heistelling meer informatie

Terreinfundering Northampton UK

Terreinfundering Northampton UK meer informatie

Bermverharding middels stabilisatie Kapelle

Bermverharding middels stabilisatie Kapelle meer informatie

Parkeerplaats Van Ghentkazerne

Parkeerplaats Van Ghentkazerne meer informatie