Grondstabilisatie - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Grondstabilisatie

De grondstabilisatie die het verschil maakt.

Het stabiliseren van terreinen en wegen is een vak apart. Een uitdaging die om technische kennis én uitvoerende creativiteit vraagt. Terrastab heeft in dit opzicht veelzeggende projecten gerealiseerd. Projecten waarvoor we na gedegen vooronderzoek specifieke oplossingen ontwikkelden. Zelfs de Veluwse Innovatieprijs viel ons ten deel!

Er valt veel te besparen

Bij het stabiliseren van grond zijn de gewenste constructieve eigenschappen het uitgangspunt. De vraag is: hoe gaat u deze bereiken? Hoe kunt u zoveel mogelijk gebruik maken van de aanwezige materialen? Hoe bewaakt u de grondbalans van een project en beperkt u transportbewegingen c.q. CO2-uitstoot? Onze ervaring is dat er in deze opzichten veel valt te besparen!

De grondstabilisatie van Terrastab bewijst dat het ook anders kan. Ontdek ons product en maak kennis met unieke oplossingen en goed gefundeerde besparingen.

Door middel van stabilisatie verbetert u de ondergrond. Afhankelijk van het doel (bijvoorbeeld bouwweg of fundering voor een terreinverharding) passen we een geschikte stabilisatie toe. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van vrijkomende bouwstoffen als puingranulaat, grond, zand en grind. Sterker nog: ook oude asfaltconstructies en/of freesasfalt benutten we voor stabilisatie. Daardoor bespaart u veel grondwerk en transport en daarmee geld. Zo ontstaat een stabiele ondergrond die berekend is op zware belastingen. Een ondergrond waarmee u klaar bent voor de volgende besparing. Door de constructieve sterkte van de stabilisatie kunt u de dikte van de deklaag namelijk flink reduceren.

Oplossingen die wij in allerlei varianten met succes toepassen zijn

Gemengd in het werk of elders

Het aanbrengen van stabilisaties kunnen we op twee manieren doen.

  • Mixed-in-place. Hierbij mengen we de grond, bindmiddelen en het additief ter plaatse met onze zelf rijdende frees.
  • Mixed-in-plant. Hierbij vervoeren we de grond naar onze mobiele mengmachine – opgesteld op de werklocatie of elders. De gestabiliseerde grond brengen we vervolgens weer aan op de juiste plaats.

Waar nodig zal ons engineeringsbureau het ontwerp van de grondstabilisatie uitvoerig toetsen. Zo komen we tot de economisch en maatschappelijk meest verantwoorde oplossing.

Benieuwd? Maak een afspraak!

  • Waarom Terrastab Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

 

Projecten

Spoorweg fundering ProRail

Spoorweg fundering ProRail meer informatie

Robuuste oplossing voor Enerco Amsterdam

Robuuste oplossing voor Enerco Amsterdam meer informatie

Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van Terrastab

Innovatie in de aanleg van spoorwegen met de techniek van Terrastab meer informatie

Dijkversteviging Yerseke Zeeland

Dijkversteviging Yerseke Zeeland meer informatie