Grondverbetering - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Grondverbetering

EEN BEPROEFDE OPLOSSING: VERKALKINGSTECHNIEKEN.

Bij uiteenlopende projecten passen we onze grondverbetering toe om de draagkracht te verbeteren. Een oude en beproefde techniek, die zelfs teruggaat tot de tijd van de Romeinen.

Kenmerken:

Bij grondverbetering mengen we bindmiddelen en additieven door de klei of het leem van de ondergrond. Dat zorgt voor het drogen en verkruimelen van de ondergrond. De effecten zijn overtuigend. De ondergrond is beter te verdichten, het draagvermogen neemt aanzienlijk toe en de plasticiteitsindex neemt af. Een bewerkte ondergrond is bovendien meer vorstbestendig en heeft ook op lange termijn een betere drukvastheid. Bij deze vorm van bodemverbetering is het voornaamste doel vocht afdrijven uit gronddeeltjes en verbetering van de (klei-)structuur. Hierbij wordt de bestaande (onder)grond hergebruikt. Ook grond afkomstig uit (riool-)sleuven kan gebruikt worden. Er vindt geen ontgraving plaats.
Dit is een kosteneffectieve oplossing waarmee vertragingen in de bouw zijn te voorkomen. Wegen kunnen bijvoorbeeld eenvoudig berijdbaar gemaakt en gehouden worden voor aanvoer van materiaal. Ook (tijdelijke) hoog draagkrachtige werkvloeren voor boor- en heistellingen zijn hierdoor te realiseren.

Toepassing:

 Bij verhardingen op minder draagkrachtige grondsoorten, zoals klei- of leem, zijn verkalkingstechnieken vaak een uitstekende oplossing. Als we de ondergrond stabiliseren met additieven, hoeft de grond niet te worden afgevoerd. Dat betekent een flinke besparing op het grondverzet en een ontlasting van het milieu. Het verkalken neemt relatief weinig tijd in beslag; dat is gunstig voor de planning van uw project. Het is zelfs mogelijk met deze techniek duur heiwerk uit te sluiten en te funderen op staal. Deze besparingen hebben we reeds bij veel projecten toegepast.

Benieuwd? Maak een afspraak!

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Scoutinglandgoed Zeewolde

Scoutinglandgoed Zeewolde meer informatie

Reconstructie halfverharding Oosterhout

Reconstructie halfverharding Oosterhout meer informatie

Parkeerplaats Van Ghentkazerne

Parkeerplaats Van Ghentkazerne meer informatie

Reconstructie fietspad Raamsdonk

Reconstructie fietspad Raamsdonk meer informatie