Zand-cementstabilisatie - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Zand-cementstabilisatie

Van zandgrond tot hoogwaardige fundering. 

Een standaard stabilisatie is een zand-cementstabilisatie. Bij locaties waar reeds zand aanwezige is, is een standaard stabilisatie een goede manier om tot een hoogwaardige funderingsconstructie te komen. Deze materialen mengen we met bindmiddelen, waardoor de zandgrond opgewaardeerd wordt tot een bruikbare fundering. Bij andere materialen dan zand, zijn we in staat een maatwerk oplossing te bieden vanuit onze range ontwikkelde additieven.

 

Kenmerken:

Door het aanwezige zand te mengen met bindmiddelen krijgt het materiaal een samenstelling welke berust is tegen hoge belastingen. Echter kan een standaard stabilisatie alleen worden toegepast met zand. Terrastab beschikt over materieel en kennis van zand-cementstabilisatie.

Toepassing:

Een zand-cementstabilisatie kan voor veel doeleinden gebruikt worden. Veel voorkomende toepassingen zijn bijvoorbeeld funderingen voor wegen en terreinen en evenemententerreinen.

  • Waarom Terrastab Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Natuurlijke uitstraling voor natuurmonumenten

Natuurlijke uitstraling voor natuurmonumenten meer informatie

Werkvloer Goldbeck Den Hoorn

Werkvloer Goldbeck Den Hoorn meer informatie

Recycling terreinverharding Rotterdam

Recycling terreinverharding Rotterdam meer informatie

Natuurlijke verharding Groesbeek

Natuurlijke verharding Groesbeek meer informatie