Over ons - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Over ons

Als specialist in grondstabilisatie zorgen we voor unieke oplossingen. Geotechniek en het bouwen van civieltechnische constructies is een vak apart. Bij het stabiliseren van grond zijn de gewenste constructieve eigenschappen het uitgangspunt. De vraag is: hoe gaat u deze bereiken? Hoe kunt u zoveel mogelijk gebruik maken van de aanwezige materialen? Hoe bewaakt u de grondbalans van een project en beperkt u transportbewegingen c.q. CO₂-uitstoot? Onze ervaring is dat er in deze opzichten veel valt te besparen!

Bij uiteenlopende projecten passen we onze techniek toe om de draagkracht te verbeteren. Een oude en beproefde techniek, die zelfs teruggaat tot de tijd van de Romeinen. Een uitdaging die om technische kennis én uitvoerende creativiteit vraagt. Terrastab heeft in dit opzicht veelzeggende projecten gerealiseerd. Door het hergebruiken van bestaande materialen, een reductie in transportbewegingen en een verhoging van de levensduur dragen we bij aan een duurzamere wereld. We blijven met ons eigen Research en Development team bouwen aan optimale constructies met verduurzaming en versnelling.

We adviseren u graag bij projecten vanaf idee tot en met realisatie. Wilt u meer over ons weten? Maak kennis via 088-7868540 of via ons contactformulier.

Klik hier voor onze vacatures.

  • Waarom Terrastab Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Natuurlijke uitstraling voor natuurmonumenten

Natuurlijke uitstraling voor natuurmonumenten meer informatie

Aanleg werkvloer heistelling

Aanleg werkvloer heistelling meer informatie

Stabilisatie zandweg Doornspijk

Stabilisatie zandweg Doornspijk meer informatie

Asfaltcentrale Bruil Harderwijk

Asfaltcentrale Bruil Harderwijk meer informatie

Advies

Terrastab biedt u expertise en assistentie in voorbereiding en uitvoering van grondstabilisatie projecten. Hierbij hoort ook advisering bij bestekomschrijvingen en benodigde bodem-technische vooronderzoeken. Met ons eigen laboratorium en medewerkers met jarenlange ervaring in onderzoek en begeleiding, zijn we u als opdrachtgever in binnen- en buitenland graag van dienst.

Benieuwd? Maak een afspraak!

Wegen en paden

Mooie zandwegen veranderen in onderhouds-intensieve en stoffige paden. Bij droogte zorgen deze paden en wegen echter voor veel stofoverlast, terwijl ze bij nat weer veranderen in modderpoelen. Ook het onderhoud van fietspaden brengt veel kosten met zich mee.  De technische innovatie van Terrastab bewijst het tegendeel. Hiermee creëert Terrastab een natuurlijke verharding door alle, in het project aanwezige materialen, te hergebruiken bij het realiseren van een nieuwe verharding.

 

Benieuwd? Maak een afspraak!

Bermverharding

Grasbetonstenen zijn een populair product in Nederland. Provinciale en gemeentelijke overheden gebruiken deze open betonstenen om de voorheen te smal aangelegde (polder)wegen te verbreden. Voldeden veel van deze wegen vroeger nog, voldoen zij tegenwoordig niet meer door de steeds groter wordende landbouwmachines en wegverkeer. Deze gebruiken de randen van de asfaltverharding met alle gevolgen van dien.

Benieuwd? Maak een afspraak!

Terreinen

Terrastab realiseert verhardingen op stabiele én instabiele bodems. Voor zwaar belastte terreinen, in bijvoorbeeld havengebieden en industrieterreinen, biedt Terrastab een duurzame verharding die bestand is tegen hoge belastingen. In de praktijk is een Terrastab verharding zeer goed toepasbaar in op- en overslaglocaties, parkeerterreinen, haventerreinen, kades en evenemententerreinen.

 

Benieuwd? Maak een afspraak!

Windparken

De aanleg van een windturbinepark is een hele operatie. Zo moeten er wegen aangelegd worden en dient er een terrein verhard te worden voor de opstelling van een bouwkraan.
Terrastab maakt het mogelijk de duurzaamheid van windparken zelfs toe te passen in de verharding. Terrastab ziet de bodemmaterialen niet als last wat afgevoerd dient te worden, maar als potentiële bouwstof die voorkomt dat er veel nieuwe bouwstoffen moeten worden aangevoerd.

Benieuwd? Maak een afspraak!

Waterwerken

De stabilisatietechniek van Terrastab kan als grondverbetering ingezet worden, als semi-gebonden fundering of als constructieve geboden fundering. Deze 3 mogelijkheden kunnen bij de versteviging van dijken en andere waterwerken toegepast worden.

Met 100% hergebruik van de bestaande materialen ter plaatse kunnen we door middel van grondstabilisatie aan de gestelde veiligheidseisen voldoen. Onze kennis en ervaring in constructieve grondstabilisatie biedt een oplossing met een hoge milieuvriendelijkheid, vanwege de uitsluiting van afvoer en minimale aanvoer van bouwstoffen.

 

Benieuwd? Maak een afspraak!

Utiliteit- en industriebouw

De technieken van Terrastab zijn breed toepasbaar in de utiliteitsbouw of industriebouw. Bij deze projecten kan een stabilisatie 2 doelen dienen. Met de hoogwaardige stabilisatietechnieken van Terrastab zijn bouwkundige werken direct te plaatsen op de ondergrond. De staalconstructie wordt dan met chemische ankers gefixeerd in de gestabiliseerde werkvloer. De afvoer van grond uit de bouwput en het construeren van een funderingskist met wapening wordt overbodig.

 

Benieuwd? Maak een afspraak!

Overige constructies

Terrastab is een innoverend en duurzaam bedrijf. Samen met de TU-Delft en andere onderzoeksinstellingen en laboratoria zoeken wij continu naar betere oplossingen, duurzame producten en optimale bedrijfsvoering. Hierin staan onze stabilisaties centraal. Bindmiddelen, additieven, werkgangen, methodes, kortom; alles wordt onder de loep gelegd.

Benieuwd? Maak een afspraak!