Terreinen - Terrastab - Soil Stabilisation Solutions
TerraStab

Terreinen

 Terrastab realiseert verhardingen op stabiele én instabiele bodems. Voor zwaar belastte terreinen, in bijvoorbeeld havengebieden en industrieterreinen, biedt Terrastab een duurzame verharding die bestand is tegen hoge belastingen. In de praktijk is een Terrastab verharding zeer goed toepasbaar in op- en overslaglocaties, parkeerterreinen, haventerreinen, kades en evenemententerreinen.

Terrastab voegt aan de bestaande grondsoort (zand/klei/leem/veen etc.) een speciaal additief toe en freest dit, samen met een bindmiddel, door de bestaande bodem. Met 100% hergebruik van de aanwezige materialen ontstaat er, na het verdichten, een stevige fundering.  Hiermee wordt het aantal transportbewegingen fors gereduceerd en de CO2-uitstoot enorm beperkt. Verder zijn de totale kosten relatief laag en de levensduur (zeer) lang.

Intensief gebruikte terreinen, kunnen worden voorzien van een asfalt laag. Door de hoge kwaliteit van de fundatie kan meestal worden volstaan met een dunnere deklaag, hetgeen een forse besparing oplevert!

Bij een tijdelijk terrein kan de aangebrachte verharding weer worden fijn gefreesd en de locatie worden ingezaaid met gras of een natuur eigen gewas! Bekijk onze projecten.

  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Dijkversteviging Yerseke Zeeland

Dijkversteviging Yerseke Zeeland meer informatie

Aanleg evenemententerrein Hilvarenbeek

Aanleg evenemententerrein Hilvarenbeek meer informatie

Terrein fundering Rotterdam

Terrein fundering Rotterdam meer informatie

Bermverharding middels stabilisatie Kapelle

Bermverharding middels stabilisatie Kapelle meer informatie