Utiliteit- en Industriebouw - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Utiliteit- en Industriebouw

De technieken van Terrastab zijn breed toepasbaar in de utiliteit- en industriebouw. Bij deze projecten kan een stabilisatie 2 doelen dienen.

PRIMAIRE FUNDERING

Met de hoogwaardige stabilisatietechnieken van Terrastab zijn bouwkundige werken direct te plaatsen op de ondergrond. De staalconstructie wordt dan met chemische ankers gefixeerd in de gestabiliseerde werkvloer. De afvoer van grond uit de bouwput en het construeren van een funderingskist met wapening wordt overbodig.

TIJDELIJKE WERKVLOER

Wanneer op de werklocatie een slappe bodem met weinig draagvermogen aanwezig is en er onderheid moet worden, kan een stabilisatie een uiterst effectief middel zijn. Door de bodembehandeling ontstaat er een dragende stijve plaatfundering welke de belastingen naar de ondergrond breed spreid. Verzakkingen en zettingen worden zo tot het minimum beperkt.

De voordelen van grondstabilisatie:

  • Geen afvoer.
  • Geen stortkosten.
  • Tijdsbesparing in uitgraven en afvoeren, en in realisatie. Terrastab realiseert zo’n 2500 m² per dag.

Vraag een brochure aan of bel voor meer informatie 088 – 786 85 40.

Projecten

Aanleg hijsplateaus en toegangswegen Windpark Etten-Leur

Aanleg hijsplateaus en toegangswegen Windpark Etten-Leur meer informatie

Aanleg werkvloer heistelling

Aanleg werkvloer heistelling meer informatie

Milieustraat Sliedrecht

Milieustraat Sliedrecht meer informatie

Recycling terreinverharding Rotterdam

Recycling terreinverharding Rotterdam meer informatie

Windturbinepark Sabinapolder

Windturbinepark Sabinapolder meer informatie
  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Vraag hier digitaal onze brochure aan.Rechtstreekse download Via mail ontvangen