Waterwerken - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Waterwerken

De stabilisatietechniek van Terrastab kan als grondverbetering ingezet worden, als semi-gebonden fundering of als constructieve geboden fundering. Deze 3 mogelijkheden kunnen bij de versteviging van dijken en andere waterwerken toegepast worden.

Met 100% hergebruik van de bestaande materialen ter plaatse kunnen we door middel van grondstabilisatie aan de gestelde veiligheidseisen voldoen. Onze kennis en ervaring in constructieve grondstabilisatie biedt een oplossing met een hoge milieuvriendelijkheid, vanwege de uitsluiting van afvoer en minimale aanvoer van bouwstoffen.

 

Onze machines zijn speciaal uitgevoerd voor realisatie tegen taluds, dijken en andere  werkvlakken met hellingen. Vanaf 2017 tot en met 2050 heeft de overheid in Nederland de tijd om dijken, dammen en duinen te versterken.

Terrastab maakt het mogelijk een constructie te realiseren met hergebruik van de bestaande materialen, uitvoering met invloeden van eb en vloed en de minimale milieubelasting te halen.

  • Waarom Terrastab Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Projecten

Parkeerplaats Van Ghentkazerne

Parkeerplaats Van Ghentkazerne meer informatie

Natuurlijke verharding: de Nesdijk, Castricum.

Natuurlijke verharding: de Nesdijk, Castricum. meer informatie

Reconstructie wandelpaden Staatsbosbeheer

Reconstructie wandelpaden Staatsbosbeheer meer informatie

Spoorweg fundering ProRail

Spoorweg fundering ProRail meer informatie