Wegen en paden - Terrastab - Specialist in grondstabilisatie
TerraStab

Wegen en paden

Mooie zandwegen veranderen in onderhouds-intensieve en stoffige paden. Bij droogte zorgen deze wegen en paden echter voor veel stofoverlast, terwijl ze bij nat weer veranderen in modderpoelen. Ook het onderhoud van fietspaden brengt veel kosten met zich mee.  De technische innovatie van Terrastab bewijst het tegendeel. Hiermee creëert Terrastab een natuurlijke verharding door alle, in het project aanwezige materialen, te hergebruiken bij het realiseren van een nieuwe verharding. Tijdens de aanleg is er slechts minimaal transport van materiaal, waardoor de CO₂-uitstoot enorm beperkt wordt.

 

In veel gevallen doet volledig asfalteren of bestraten een enorme afbreuk aan de natuurlijke uitstraling van de verharding. Terrastab heeft een innovatieve oplossing die deze problemen voorkomt, met behoud van de natuurlijke uitstraling! Bij een tijdelijke aanleg is het zelfs mogelijk de verharding weer fijn te frezen en terug te geven aan de natuur. Intensief gebruikte paden of wegen kunnen worden voorzien van een speciaal ontwikkelde slijtlaag met een afwerkkleur naar keuze, of een asfalt deklaag.

Ons product gebruiken we voor de realisatie van wegen en paden, bouwwegen, kavelpaden, fietspaden, zandwegen, wandelpaden en recreatieterreinen. Bekijk onze projecten.

Benieuwd? Maak een afspraak!

Projecten

Aanleg duurzaam fietspad Staatsbosbeheer

Aanleg duurzaam fietspad Staatsbosbeheer meer informatie

Aanleg fietspad met unieke deklaag

Aanleg fietspad met unieke deklaag meer informatie

Aanleg fietspad Oosterhout

Aanleg fietspad Oosterhout meer informatie

Aanleg weg Oros Athos Griekenland

Aanleg weg Oros Athos Griekenland meer informatie

Grondstabilisatie grasverlaadplaatsen Staatsbosbeheer

Grondstabilisatie grasverlaadplaatsen Staatsbosbeheer meer informatie

Natuurlijk fietspad Ermelo

Natuurlijk fietspad Ermelo meer informatie

Natuurlijke verharding Groesbeek

Natuurlijke verharding Groesbeek meer informatie

Reconstructie fietspad Raamsdonk

Reconstructie fietspad Raamsdonk meer informatie

Reconstructie wandelpaden Staatsbosbeheer

Reconstructie wandelpaden Staatsbosbeheer meer informatie

Scoutinglandgoed Zeewolde

Scoutinglandgoed Zeewolde meer informatie

Aanleg hijsplateaus en toegangswegen Windpark Etten-Leur

Aanleg hijsplateaus en toegangswegen Windpark Etten-Leur meer informatie
  • Waarom Terrastab
  • 100% hergebruik
  • CO₂-reductie
  • Bewezen techniek
  • Snelle bouwtijd
  • R&D in eigen beheer

100% hergebruik

Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie.

CO₂-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

Snelle bouwtijd

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.

R&D in eigen beheer

Met een eigen laboratorium en de samenwerking TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Vraag hier digitaal onze brochure aan.Rechtstreekse download Via mail ontvangen